A- A A+

Bestuur

Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de stichting, neemt bestuursbesluiten, kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen.

Ernestine de Wilde de Ligny – voorzitter
Michaël Louter – vice-voorzitter
Dick Rozing – secretaris bestuur (2015)
Ben Boswerger – penningmeester (2015)

Visie:
Niet iedereen kan zijn levensverhaal vertellen zoals  bij een verstandelijke beperking, dementie maar ook door omstandigheden zoals oorlog, uit huis plaatsing, dood van een naaste, een ongeluk, huiselijk geweld. Mensen die ‘breuken’ in hun leven hebben gehad raken vaak afgesneden van een deel van de informatie uit hun verleden.
Verhalend theater op basis van het ‘levensboek’ van getraumatiseerde mensen kan helpen bij de verwerking van wat er gebeurd is en bijdragen aan identiteitsvorming en een positief zelfbeeld. Verhalend theater MAX305 richt zich met name op mensen die door oorlogsgeweld getroffen zijn.

Stichting MAX305 is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam  onder nummer 62454072.