" rel="stylesheet" type="text/css" />
A- A A+

Slider MAX305

MAX305 in Den Haag

De theatervoorstelling MAX305 komt op 15 april as. nog een keer terug in DenHaag.
Voorstelling met nabespreking en boekuitreiking:
Zaterdag 15 april 2017, aanvang 20:00 Theater In de Steeg, Westeinde 165a 2512 GX Den Haag
Reserveren via: info@max305.nl of bel 0612360005 Kijk voor meer informatie op:
www.stichting.max305.nl of www.facebook.com/max305
De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds  
 

MAX305 in 2016

 

De voorstelling MAX305 zal vanaf augustus 2016 weer op de planken komen in Den Haag.
Nadere informatie betreffende locaties en data volgt.

MAX305

 

MAX305 is een familieverhaal dat gaat over erkenning, keuzevrijheid, en moed. De herinneringen van vader Max soldaatnummer 305 tijdens WOII in
Nederlands-Indië en het Hiroshima-kamp te Japan komen in het Nederlandse gezin opnieuw tot leven
vanwege de voorgenomen huwelijksreis van dochter Esje naar Indonesië en een oude brief die uit het fotoalbum valt. Het stuk laat overlevingsmechanismen zoals het Indische zwijgen en relativerende humor zien, omlijst met dans en muziek die geworteld is in de traditionele cultuur van de Indonesische Archipel. Dwarsverbanden worden gelegd met het verhaal van de na-oorlogse generatie. Het laat zien hoe emoties de mindset en perceptie van realiteit beïnvloeden en leiden tot absurditeit. Hiermee wordt ook een signaal afgegeven naar thans levende percepties over oorlogsgeweld en de gevolgen ervan in onze huidige samenleving. 

KOMENDE VOORSTELLINGEN

Stel je eens voor dat je leven is ingedeeld in een binnen-  en een buitenwereld. Je binnenwereld die aan de buitenwereld vertelt wie je bent, wat je denkt, voelt, verlangt en waarin je veiligheid, liefde, erkenning, verbinding vindt. De buitenwereld die dicteert hoe je je moet gedragen, overwinnen en onderdrukken. Wat gebeurt er dan als de buitenwereld bezit van je neemt. Kies je voor de ontsnapping, de vlucht, de vrijheid?
Creëer je in je zoektocht naar veiligheid, liefde, erkenning en verbinding een nieuwe buitenwereld. Waar houd de afhankelijkheid van verbinding tussen buitenwereld en binnenwereld op? Zijn we ook slaaf van onze binnenwereld?

Wat ik in dit stuk open wil houden is dat Iedereen neigt naar een bepaalde manier van vluchten uit de druk van de buitenwereld. Een wereld om ons heen zoals we dat ervaren vanuit ons diepste bewustzijn. Soms een destructieve buitenwereld dat dicteert, je vervolgt en gevangen neemt. De sterke behoefte van IK om hieraan te ontsnappen en vrij te voelen. De grenzen worden opgezocht in  de strijd tussen IK en de buitenwereld. Een strijd tussen ‘ IK wil’ en ‘IK wil niet’. Waar kan de zoektocht naar bevrijding van controle ophouden?

“Ik voel de pijn van zovelen die hieronder gebukt gaan… zoveel verdriet geeft het jeZelf ‘kwijt’ te zijn”.

SLAAF VAN IK

 

Theatergroep MAX305 is bezig met een nieuwe produktie "Slaaf van IK"

Kees Kort
Nadir Issa
Huluka Gaddisa
Pi de Wilde de Ligny

Wie is er niet slaaf van zichzelf.
Eind mei 2016 tijdens het Rotterdamse Festival "ik is een ander".

Imagine that your life is divided into an inner and an outer world. Your inner world which tells the outside world who you are, what you think, feel, desire and where you will find safety, love, recognition, connection. The outside world that dictates how you should behave, conquer and oppress. What happens if the outside world takes hold of you. If you choose for the escape, flight, freedom?
Will you create a new outside world in your quest for safety, love, recognition and connecting? Where stops the dependent connection between the outer world and inner world? Are we slaves of the outside world or of our inner world?

The limits are reached in the struggle between I and the outside world. Will we ever feel free? Is freedom reached in balancing between inside and outside? Do we find freedom in the hidden ultimate inside? Or are we running circles around our Self?

"I feel the pain of so many wh   o experience this ... so much sorrow in the lost of yourSelf '.

Bestuur MAX305

Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de stichting, neemt bestuursbesluiten, kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen.

Ernestine de Wilde de Ligny – voorzitter
Michaël Louter – vice-voorzitter
Dick Rozing – secretaris bestuur (2015)
Ben Boswerger – penningmeester (2015)

Visie:
Soms kan een beetje hulp om je levensverhaal te vertellen je over de drempel tillen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, dementie, omstandigheden zoals oorlog, uit huis plaatsing, dood van een naaste, een ongeluk, huiselijk geweld, kunnen blokkeren. Mensen die ‘breuken’ in hun leven hebben gehad raken vaak afgesneden van een deel van de informatie uit hun verleden.
Verhalend theater op basis van het ‘levensboek’ van getraumatiseerde mensen kan helpen bij de verwerking van wat er gebeurd is en bijdragen aan identiteitsvorming en een positief zelfbeeld. Verhalend theater MAX305 richt zich met name op mensen die door oorlogsgeweld getroffen zijn.

Stichting MAX305 is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam  onder nummer 62454072.

Spelers MAX305 2015-2016

Christien Wagener, Loulou Benda, Michael Lewis, Anneco van der Toorn, Alex Lopulissa, Loek Keller, Ries en Ivonne Kreule, Yolanda Zwijsen, Shelly Lapré, Yorick Terlouw, Kees Kort, Marijke Stegen, Nadir Issa, Huluka Gaddisa, Pi de Wilde de Ligny

SLAAF VAN IK

 

Theatergroep MAX305 is bezig met een nieuwe produktie "Slaaf van IK"

Kees Kort
Nadir Issa
Huluka Gaddisa
Pi de Wilde de Ligny

Wie is er niet slaaf van zichzelf.
Eind mei 2016 tijdens het Rotterdamse Festival "ik is een ander".

Imagine that your life is divided into an inner and an outer world. Your inner world which tells the outside world who you are, what you think, feel, desire and where you will find safety, love, recognition, connection. The outside world that dictates how you should behave, conquer and oppress. What happens if the outside world takes hold of you. If you choose for the escape, flight, freedom?
Will you create a new outside world in your quest for safety, love, recognition and connecting? Where stops the dependent connection between the outer world and inner world? Are we slaves of the outside world or of our inner world?

The limits are reached in the struggle between I and the outside world. Will we ever feel free? Is freedom reached in balancing between inside and outside? Do we find freedom in the hidden ultimate inside? Or are we running circles around our Self?

"I feel the pain of so many wh   o experience this ... so much sorrow in the lost of yourSelf '.