Onze Missie

Visie en Doelstellingen

Missie Stichting MAX305

Stichting Max305 wil met podiumkunsten verzwegen verhalen betreffende oorlog of geweld bespreekbaar maken opdat men herkenning en erkenning vindt. Het koloniale verleden in Nederlands Indië, de tweede wereldoorlog en de gevolgen van oorlogsgeweld in opvolgende generaties, zijn onze inspiratiebronnen.
 

Visie

De betovering van theaterkunst MAX305 ontsluiert verzwegen verhalen die te maken hebben met oorlogsgeweld. Het theater MAX305 biedt een platform voor het interactieve sociale contact.
 

De stichting stelt zich tot doel:

  • podiumkunsten te verbinden met levensverhalen en herinneringen die oorlogsgeweld en de gevolgen ervan betreffen;

  • het werken aan objectieve kennis betreffende de historische, sociale en culturele context van de persoonlijke levensverhalen;

  • het stimuleren van begrip en sociale verbinding van betrokkenen binnen de huidige samenleving;

  • het ondersteunen van de identiteit van personen en groepen;

  • het op gang brengen van een gedachtenproces over de invloed van oorlog en geweld;

  • het stimuleren van samenwerking met andere instellingen.

 

Bestuur

Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de stichting, neemt bestuursbesluiten, kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen.

Ernestine de Wilde de Ligny – voorzitter
Michaël Louter – vice-voorzitter
Dick Rozing – secretaris bestuur (2015)
Ben Boswerger – penningmeester (2015)

Visie:
Niet iedereen kan zijn levensverhaal vertellen zoals  bij een verstandelijke beperking, dementie maar ook door omstandigheden zoals oorlog, uit huis plaatsing, dood van een naaste, een ongeluk, huiselijk geweld. Mensen die ‘breuken’ in hun leven hebben gehad raken vaak afgesneden van een deel van de informatie uit hun verleden.
Verhalend theater op basis van het ‘levensboek’ van getraumatiseerde mensen kan helpen bij de verwerking van wat er gebeurd is en bijdragen aan identiteitsvorming en een positief zelfbeeld. Verhalend theater MAX305 richt zich met name op mensen die door oorlogsgeweld getroffen zijn.

Stichting MAX305 is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam  onder nummer 62454072.

Missie MAX305

 

Stichting Max305 deelt verzwegen verhalen met podiumkunsten